Semináre
Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

V. Baričová (BVS, a.s.): Téma a ciele projektu “Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta” (CVR)
K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.): Výskum praktických možností aplikovania matematického modelu pre potreby prevádzky vodovodného systému
E. Pajorová: Vizualizácia vo vodnom hospodárstve
M. Dobrucký: Portálový prístup pre hydraulické simulácie
V. Šipková: Simulovanie technicko-hydraulických javov vo vodovodnej sieti veľkého mesta
P. Krammer: Dolovanie v hydrologických dátach

Seminár 12. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

Š. Dlugolinský: Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód

Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102

Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne) – pozvaná prednáška: Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA

Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102

P. Krammer: Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch
J. Mojžiš: Pregel – nový distribuovaný výpočtový model