Semináre
Seminár 12. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102

Š. Dlugolinský: Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód

Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102

Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne) – pozvaná prednáška: Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA

Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102

P. Krammer: Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch
J. Mojžiš: Pregel – nový distribuovaný výpočtový model