Semináre
Seminár 12.11.2019 o 13:00 v zasadačke č. 102

Kedar Nath Das (Dep. of Mathematics, National Institute of Technology Silchar, Assam, India): India and NIT SILCHAR pozvanka

Seminár 7.11.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Peter James Olumuyiwa (Department of Mathematics, University of Ilorin, Kwara State, Nigeria): Optimal Control Analysis of Typhoid Fever Model abstrakt

Cestovateľský seminár Irán

Cestovateľský seminár: zaujímavé rozprávanie o Iráne, krajine z ktorej naša doktorandka Sepideh Hassankhani Dolatabadi pochádza, bude v stredu 9.10.2019 o 10.00 hod. v zasadačke č. 102. (Pozvánka)

Česko-slovenská informatika 1.-3.10.2019

V dňoch 1. – 3. 10. 2019 sa uskutoční seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov z Českej a Slovenskej republiky s názvom Česko-slovenská informatika pod záštitou predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.
Seminár je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky AV ČR, v.v.i. v rámci projektu www.100vedcu.cz. Očakávame 70 študentov z českých stredných škôl a 30 študentov z bratislavských gymnázií.
Prednášať im budú vedci z AV ČR, v.v.i. a SAV, navštívia Národné centrum robotiky, Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV a zúčastnia sa workshopov – robotické stavebnice Lego Mindstorms a REV Robotics, konverzačná hra s robotickou hlavou Furhat, rozpoznávanie obrazu.
Plagát, Program

Seminár 11.9.2019 o 9:00 v zasadačke č. 102

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., Ing. Miroslav Macák, PhD., doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (TF SPU v Nitre): Presné poľnohospodárstvo abstrakt