Semináre
Cestovateľský seminár z cesty po Južnej Patagónii

Cestovateľský seminár doc. Ing. Martina Šperku, PhD. z jeho cesty po Južnej Patagónii sa uskutoční vo štvrtok 21.3.2019 o 11.00 hod. v zasadačke č. 102. (Pozvánka)

Návšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene

Dňa 14.2.2019 zavíta na náš ústav skupina študentov KU Leuven pod vedením prof. dr. Krisa Aertsa.

Pre delegáciu je v čase od 10:00 do 14:00 pripravený zaujímavý program, prednášky a diskusie o paralelnom programovaní pre klaudy, o účasti na projektoch v rámci 7.RP a v H2020. Študenti navštívia Superpočítačové centrum SAV a centrum vysokovýkonného počítania ÚI SAV. Významnou časťou programu bude aj diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Program:

  • 10:00 – 10:15 Welcome: Director of the Institute – Privítanie riaditeľkou ústavu
  • 10:15 – 10:45 Kris Aerts: Efficiently programming parallel applications for the cloud
  • 10:45 – 11:15 Ladislav Hluchy: II SAS participation in the FP7 and H2020 projects
  • 11:15 – 11:45 Jan Glasa: Fire simulation and its applications
  • 11:45 Visit the Supercomputing Centre of the Slovak Academy of Sciences and HPC Centre at II SAS/ Návšteva superpočítačového centra SAV a HPC centra ÚI SAV
  • 13:00 – 14:00 discussion of the potential cooperation/diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce

Prednášky sú prístupné pre všetkých zamestnancov ÚI SAV. Osobitne pozývame mladých vedeckých pracovníkov na prednášku prof. Krisa Aertsa.viac foto

Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Martin Kenyeres, PhD. (odd. I.Budinská): Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu abstrakt

Seminár 4.12.2018 o 10:30 v zasadačke č. 102

Heini Kallio (University of Helsinki, Fínsko): Analysing second language prosody with wavelets abstrakt

Doktorandský seminár 6.12.2018 o 11:00 v m. č. 102

Ing. Ondrej Kachman: Efektívny multiplatformový proces pre aktualizáciu firmvéru vnorených nízkopríkonových zariadení (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.)
pozvánka