Semináre
Seminár 24. 4. 2018 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstrakt

Seminár 10. 4. 2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Dr. Ľuboš Hládek (MRC/CSO Institute of Hearing Research – Scottish Section, University of Nottingham, Glasgow, UK): Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku abstrakt

Seminár k hodnoteniu vedeckých oddelení dňa 23. 3. 2018

Seminár k hodnoteniu činnosti vedeckých oddelení ÚI SAV v roku 2017 konaného dňa 23. 3. 2018
Program

Prečo a ako publikovať – seminár 20. 3. 2018 o 10:30 v zasadačke č. 102

RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.: Publikovanie dosiahnutých vedeckých výsledkov. Príprava vedeckej publikácie: Fakty, skúsenosti, návody, doporučenia a praktické príklady Pozvánka
Prezentácia: Príprava vedeckej publikácie

Cestovateľský seminár 15. 3. 2018 o 12:30 v zasadačke na 4. poschodí

Cesta za zatmením slnka v USA 2017 (Ing. Emil Gatial, PhD.)
Ďalší cestovateľský seminár sa bude konať vo štvrtok 15.3.2018 o 12.30 hod. počas obedňajšej prestávky v zasadačke na 4. poschodí počas obedňajšej prestávky. Pozvánka