Semináre
Seminár ČAV v SAV

Seminár ČAV v SAV

V dňoch 23. a 24. 10. 2018 sa uskutoční seminár ČAV v SAV v rámci podujatia Extrapolácie 2018.
Seminár je určený pre stredoškolských študentov a ich učiteľov, je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky Akadémie vied ČR v rámci projektu www.100vedcu.cz.

Extrapolácie 2018

video

Odkaz (aj s fotkami) na stránky AV ČR: Ve dnech 23. – 24. října se v Bratislavě uskutečnil historicky první mezinárodní seminář z cyklu Vědci studentům s názvem Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Ústavem informatiky SAV a pod záštitou jeho ředitelky Ing. Ivany Budinské, Ph.D.

Extrapolácie 2018

Extrapolácie 2018

V dňoch 1. 9. 2018 – 31. 10. 2018 sa v Žiline, Bratislave a v Košiciach koná podujatie Extrapolácie 2018. Podujatie má za cieľ prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. Ďalším zámerom je motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť. Podujatie je úspešným pokračovaním odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému “Informatika – naša minulosť aj budúcnosť” (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017). Ústav informatiky SAV je hlavným garantom Extrapolácií 2018.

viac info: www.extrapolacie.sk/2018

video

Odkaz (aj s fotkami) na stránky AV ČR: Ve dnech 23. – 24. října se v Bratislavě uskutečnil historicky první mezinárodní seminář z cyklu Vědci studentům s názvem Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Ústavem informatiky SAV a pod záštitou jeho ředitelky Ing. Ivany Budinské, Ph.D.

Seminár 22.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Prof. Hung-Yin Tsai (Department of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan): Study on field emission characteristics of carbon based structures fabricated by CVD method abstrakt

Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Mgr. Branislav Rabatin (odd. RNDr.J.Glasa,CSc.): Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami abstrakt

Mám dobrý nápad – seminár 29.5.2018 o 9:30 v m.č. 102

Ing. Martin Gróf, PhD., KTT SAV: Mám dobrý nápad?! Kto v SAV mi s tým pomôže? KTT SAV? Pozvánka Prezentácia