Semináre
Seminár 14. 3. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Marián Trnka: Zber rečových údajov pre výskum prispôsobovania sa hovoriaceho v dialógu s pomocou počítačových hier Abstrakt

Seminár 28. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Simulácia požiarov automobilov pomocou FDS verzií 5 a 6 na vysokovýkonnom klastri a ich porovnanie Abstrakt

Seminár 14. 2. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Prof. Ing. Ivan Štich, DrSc. (Center for Computational Materials Science CCMS, Institute of Physics SAS, Institute of Informatics SAS): Computational physics and chemistry at Center for Computational Materials Science (CCMS) Abstrakt

Seminár 17. 1. 2017 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Marek Košta, PhD. (odd. DDDS): Real Quantifier Elimination
Abstrakt

Seminár 5. 12. 2016 o 13:00 v zasadačke č. 102

Dr. Juan Kamienkowski (University of Buenos Aires, Argentina): Electric chats: Automatic detection of turn-taking events in continuous EEG data from spontaneous dialogues
Abstrakt   Prezentácia