Semináre
Česko-slovenská informatika 1.-3.10.2019

V dňoch 1. – 3. 10. 2019 sa uskutoční seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov z Českej a Slovenskej republiky s názvom Česko-slovenská informatika pod záštitou predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.
Seminár je organizovaný v spolupráci s Ústavom informatiky AV ČR, v.v.i. v rámci projektu www.100vedcu.cz. Očakávame 70 študentov z českých stredných škôl a 30 študentov z bratislavských gymnázií.
Prednášať im budú vedci z AV ČR, v.v.i. a SAV, navštívia Národné centrum robotiky, Múzeum počítačov pri Výpočtovom stredisku CSČ SAV a zúčastnia sa workshopov – robotické stavebnice Lego Mindstorms a REV Robotics, konverzačná hra s robotickou hlavou Furhat, rozpoznávanie obrazu.
Plagát, Program

Seminár 11.9.2019 o 9:00 v zasadačke č. 102

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., Ing. Miroslav Macák, PhD., doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (TF SPU v Nitre): Presné poľnohospodárstvo abstrakt

Pracovné stretnutie projektu SAS-Most

Výročné pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most

Dňa 18.6.2019 o 11:00 sa v zasadačke Ústavu informatiky SAV uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most pod názvom „Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom (polohy) a mikro-ohrievačom na báze uhlíka s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu“, ktorého hlavným hosťom bol prof. Dr. Hung-Yin Tsai (hlavný riešiteľ za taiwanskú časť projektu) z Department of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University.
Prof. Tsai bol v roku 2018 menovaný zahraničným poradcom (expertom) Ústavu informatiky.
Pracovné stretnutie viedol Ing. Robert Andok, PhD, vedúci Oddelenia elektrónovej litografie ÚI SAV, hlavný riešiteľ za slovenskú časť projektu. Po úvodných prezentáciách jednotlivých riešiteľov bola hlavným bodom pracovného stretnutia technológia výroby mikro-ohrievača na báze uhlíka a jeho frekvenčné charakteristiky.

Seminár 18.6.2019 o 14:00 v zasadačke č. 102

prof. Dr. Hung-Yin Tsai (Department of Power Mechanical Engineering,
National Tsing Hua University, 30013 Hsinchu, Taiwan): Fabrication and Field Emission Characteristics of Carbon-Based Nano Composite Materials abstrakt

Seminár 4.6.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Peter Malík, Štefan Krištofík: Very smart sensors abstrakt