Semináre
Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Mgr. Branislav Rabatin (odd. RNDr.J.Glasa,CSc.): Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami abstrakt

Mám dobrý nápad – seminár 29.5.2018 o 9:30 v m.č. 102

Ing. Martin Gróf, PhD., KTT SAV: Mám dobrý nápad?! Kto v SAV mi s tým pomôže? KTT SAV? Pozvánka Prezentácia

Seminár 24. 4. 2018 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstrakt

Seminár 10. 4. 2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Dr. Ľuboš Hládek (MRC/CSO Institute of Hearing Research – Scottish Section, University of Nottingham, Glasgow, UK): Pozornosťou ovládané načúvacie prístroje na princípe snímania zraku abstrakt

Seminár k hodnoteniu vedeckých oddelení dňa 23. 3. 2018

Seminár k hodnoteniu činnosti vedeckých oddelení ÚI SAV v roku 2017 konaného dňa 23. 3. 2018
Program