Semináre
Inteligentné agenty pre stratégiu reálneho času (online)

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Inteligentné agenty pre stratégiu reálneho času prístup a abstrakt Prezentácia

Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie (online)

prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (FEI STU): Súčasnosť a perspektívy Umelej inteligencie prístup a abstrakt

Seminár 11.3.2020 o 11:00 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Vplyv geometrie núdzových zálivov na stratifikáciu dymu počas požiaru v obojsmernom cestnom tuneli abstrakt

Seminár Genetické programování

prof. Lukáš Sekanina (Technická univerzita v Brne): Genetické programování – úvod a aplikace v počítačovém inženýrství abstrakt

Najvýznamnejšie výsledky 2019

Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2019 bude dňa 2.12.2019 od 9:00