Semináre
Pracovné stretnutie projektu SAS-Most

Výročné pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most

Dňa 18.6.2019 o 11:00 sa v zasadačke Ústavu informatiky SAV uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most pod názvom „Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom (polohy) a mikro-ohrievačom na báze uhlíka s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu“, ktorého hlavným hosťom bol prof. Dr. Hung-Yin Tsai (hlavný riešiteľ za taiwanskú časť projektu) z Department of Power Mechanical Engineering, National Tsing Hua University.
Prof. Tsai bol v roku 2018 menovaný zahraničným poradcom (expertom) Ústavu informatiky.
Pracovné stretnutie viedol Ing. Robert Andok, PhD, vedúci Oddelenia elektrónovej litografie ÚI SAV, hlavný riešiteľ za slovenskú časť projektu. Po úvodných prezentáciách jednotlivých riešiteľov bola hlavným bodom pracovného stretnutia technológia výroby mikro-ohrievača na báze uhlíka a jeho frekvenčné charakteristiky.

Seminár 18.6.2019 o 14:00 v zasadačke č. 102

prof. Dr. Hung-Yin Tsai (Department of Power Mechanical Engineering,
National Tsing Hua University, 30013 Hsinchu, Taiwan): Fabrication and Field Emission Characteristics of Carbon-Based Nano Composite Materials abstrakt

Seminár 4.6.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Peter Malík, Štefan Krištofík: Very smart sensors abstrakt

Seminár 28.5.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Simone Fuscone (odd. M.Rusko) University of Aix-Marseille: Language Underpinnings of Conversational Interpersonal Dynamics (LUCID) pozvánka abstrakt 

Seminár 25.4.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102

Peter James Olumuyiwa (Department of Mathematics, University of Ilorin, Kwara State, Nigeria): Application of Variational Iteration Method in Solving Typhoid Fever Model abstrakt