Informácie o našich aktivitách

        Odišiel akademik prof. Ivan Plander, DrSc.
Dňa 26. 10. 2019 pred 16.00 hod. zomrel profesor Ivan Plander, emeritný rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo veku 91 rokov, plným titulom… → ...
        Dojmy a zážitky z pracovnej cesty v Číne
Prednášajúci: Martin Bobák (Dojmy a zážitky z pracovnej cesty v Číne) → ...
        Seminár 20.11.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Kedar Nath Das (Evolutionary Optimization Techniques and Applications) → ...
        Seminár 12.11.2019 o 13:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Kedar Nath Das (India and NIT SILCHAR) → ...
        Seminár 7.11.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: P. J. Olumuyiwa (Optimal Control Analysis of Typhoid Fever Model) → ...