Informácie o našich aktivitách

        Seminár 12. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Š. Dlugolinský (Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód) → ...
        Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne) (Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA) → ...
        Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajú: P. Krammer (Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch) a J. Mojžiš (Pregel - nový distribuovaný výpočtový model) → ...
        Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum
Naša účasť na vývoji analyzátora MIDAS Slovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV). Umožní to prepojiť… → ...
        Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave
Štúdia o počítačovej simulácii rýchlostného profilu prúdenia vytvoreného prúdovými ventilátormi v tuneli pomocou simulačného systému FDS zameraná na porovnanie výsledkov simulácií získaných dvomi verziami systému… → ...