Informácie o našich aktivitách

        Using machine learning classification to design the predictive maintenance system (online)
Prednášajúci: Ing. Sepideh H. Dolatabadi, Ing. Zoltán Balogh, PhD. (Using machine learning classification to design the predictive maintenance system) → ...
        Súťaž mladých vedeckých pracovníkov
Do súťaže mladých vedeckých pracovníkov možno prihlásiť významné vedecké publikácie alebo monotématický súbor prác https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-sutazmladych Návrhy je potrebné pripraviť a predložiť na vyjadrenie VR ÚI… → ...
        Zasadnutie TC IFToMM
Náš kolega, dr. Štefan Havlík sa dňa 18.1.2021 zúčastnil telemítingu technickej rady pre Robotiku a mechatroniku http://www.iftommtcrobotics.com/ organizácie IFToMM, http://iftomm.net/ Táto profesijná organizácia združuje významné… → ...
        Vianočná zbierka pre deti
Vážené kolegyne a kolegovia, aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste… → ...
        Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020
Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020 bude online dňa 7.12.2020. → ...