Informácie o našich aktivitách

        Vianočná zbierka pre deti
Vážené kolegyne a kolegovia, aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste… → ...
        Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020
Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020 bude online dňa 7.12.2020. → ...
        Extrapolácie 2020
V dňoch 16. 10. – 27. 11. 2020 sa už po šiesty-krát koná celoslovenské podujatie Extrapolácie 2020. → ...
        Deň otvorených dverí 10.11.2020 od 9:30
Informačné technológie okolo nás - cyklus prednášok o najnovšom výskume v Ústave informatiky SAV V rámci Týždňa vedy a techniky ÚI SAV organizuje online Deň… → ...
        H2020 COBRA – CONversational BRAin
Dňa 6. novemra 2020 sa uskutoční prvé stretnutie účastníkov a doktorandov projektu H2020 COBRA - CONversational BRAin. Stretnutie organizuje prof. Š. Beňuš z nášho ústavu.… → ...