Informácie o našich aktivitách

        Seminár 18.6.2019 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Hung-Yin Tsai (Fabrication and Field Emission Characteristics of Carbon-Based Nano Composite Materials) → ...
        Seminár 4.6.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter Malík, Štefan Krištofík (Very smart sensors) → ...
        Seminár 28.5.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Simone Fuscone (Language Underpinnings of Conversational Interpersonal Dynamics LUCID) → ...
        Športový deň 2019
Zamestnanci Ústavu informatiky SAV sa 31. mája 2019 stretnú na športovo-spoločenskom dni zamestnancov ÚI SAV a ich rodinných príslušníkov v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. → ...
        Seminár 25.4.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter James Olumuyiwa (Application of Variational Iteration Method in Solving Typhoid Fever Model) → ...