Informácie o našich aktivitách

        KaI 2016
Kybernetika a informatika KaI, 2-5. Februára 2016 v Levoči, medzinárodná konferencia pod záštitou IEEE → ...
        Doktorandské štúdium
ÚI SAV, ako externá vzdelávacia inštitúcia, v spolupráci s fakultami FIIT STU a FEI STU vypisuje výberové konanie na doktorandské štúdium v odboroch Aplikovaná informatika… → ...
        SAMI 2016
IEEE 14th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, 21-23 januára, 2016, Herľany, Slovensko → ...
        Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry
Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry V dňoch 18. až 20. januára sa na pôde Ústavu informatiky uskutočnilo pracovné stretnutie… → ...
        Doktorandský seminár pred dizertačnou skúškou 8. 12. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: O. Kachman (Efektívne reprogramovanie nízkopríkonových vnorených zariadení) a J. Maťo (Personalizované riadenie inteligentného priestoru) → ...