Informácie o našich aktivitách

        Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum
Naša účasť na vývoji analyzátora MIDAS Slovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV). Umožní to prepojiť… → ...
        Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave
Štúdia o počítačovej simulácii rýchlostného profilu prúdenia vytvoreného prúdovými ventilátormi v tuneli pomocou simulačného systému FDS zameraná na porovnanie výsledkov simulácií získaných dvomi verziami systému… → ...
        Príspevok na European Modeling & Simulation Symposium 2016 na Cypre v tlači
V dňoch 26. – 28. 9. 2016 sa bude na Cypre konať 28. medzinárodná konferencia EMSS 2016 (European Modeling & Simulation Symposium), ktorá je súčasťou… → ...
        Článok o efektívnosti paralelnej realizácie simulácie požiarov na klastri počítačov v tlači
Najnovšie výsledky výskumu o efektívnosti paralelnej realizácie počítačovej simulácie požiarov na klastri počítačov boli pripravené do tlače. Článok bude publikovaný v periodiku Journal of Physics:… → ...
        Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané
Na webstránke FIIT STU v Bratislave boli zverejnené dve témy pre doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej… → ...