Informácie o našich aktivitách

        Extrapolácie 2016
Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku → ...
        Zmluva o spolupráci so spoločnosťou NDS, a.s. podpísaná
Dňa 30. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (NDS). Spoločnosť NDS zabezpečuje v zmysle schváleného vládneho programu… → ...
        Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. podpísaná
Dňa 22. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. (PPA). Spoločnosť PPA je jednou z vedúcich spoločností na… → ...
        Zmluva o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline podpísaná
Dňa 10. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Žilinskou univerzitou v Žiline. Spolupráca bude prebiehať v rámci spoločného projektu… → ...
        Informatici SAV otvoria spoluprácu s Vietnamom
Informatici SAV otvorili spoluprácu s Vietnamom Zástupca  Ústavu informatiky SAV doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. sa v dňoch 17. – 18. 7. 2016 bol  členom podnikateľskej… → ...