Informácie o našich aktivitách

        Voľba členov správnej rady
V súvislosti s transformáciou nášho ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.) od 1. 1. 2022 sa priblížil čas na vytvorenie orgánov v.v.i. Orgánmi v.v.i. sú… → ...
        Seminár v rámci podujatia Extrapolácie 2021
Dňa 21.12. 2021 od 9.30 do 12.30 usporiada ÚI SAV seminár na tému Informatika a novinky z oblasti informačných technológií. Na seminári vystúpia: Ivana Budinská… → ...
        Ako sa rozprávať s robotom
Náš kolega profesor Štefan Beňuš hovorí o tom, ako sa rozprávať s robotom, v prednáške z cyklu Veda v CENTRE o umelej inteligencii: Ako sa… → ...
        Vianočná zbierka pre deti z domova ROSA – 2021
Vážené kolegyne a kolegovia, aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste… → ...
        Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v …
Prednášajúci: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom tuneli Poľana) → ...