Informácie o našich aktivitách

        Seminár/workshop 9. 6. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: J. Zelenka (Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI) → ...
        Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: V. Baričová (BVS, a.s.) (Téma a ciele projektu "Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta" CVR), K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.) (Výskum praktických možností… → ...
        Seminár 12. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Š. Dlugolinský (Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód) → ...
        Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne) (Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA) → ...
        Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajú: P. Krammer (Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch) a J. Mojžiš (Pregel - nový distribuovaný výpočtový model) → ...