Informácie o našich aktivitách

        FaceControl – komplexné komunikač. zariadenie pre inovatívne riadenie procesov v priemysle
Prednášajúci: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. (FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle) → ...
        Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín (online)
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Hricko, PhD., Ing. Štefan Havlík, DrSc. (Spôsob a zariadenie na bezkontaktné snímanie mechanických veličín) → ...
        IEEE Access® IF 3.745; 5-YIF 4.076: Deep learning for proactive network monitoring…
Deep learning for proactive network monitoring and security protection https://ieeexplore.ieee.org/document/8966259 IEEE Access® je multidisciplinárny elektronický archívny časopis s otvoreným prístupom (Open Access) zameraný na aplikácie.… → ...
        Sensors IF 3.275; 5-YIF 3.427: Mobile Wireless Sensor Networks
Dovoľujeme si Vás upozorniť na najnovší článok nášho vedeckého pracovníka Martina Kenyeresa v žurnále Sensors: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/13/3677 Žurnál Sensor je zaraďovaný medzi špičkové medzinárodné recenzované časopisy… → ...
        Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie (online)
Prednášajúci: Ing. Pavol Nemec (Senzorické štruktúry TiO2 s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov s využitím priamej elektrónovej litografie a reaktívneho iónového leptania) → ...