Informácie o našich aktivitách

        Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry
Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry V dňoch 18. až 20. januára sa na pôde Ústavu informatiky uskutočnilo pracovné stretnutie… → ...
        Doktorandský seminár pred dizertačnou skúškou 8. 12. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: O. Kachman (Efektívne reprogramovanie nízkopríkonových vnorených zariadení) a J. Maťo (Personalizované riadenie inteligentného priestoru) → ...
        Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúci: Prof. Vladimir Monov (BAV) (Program implementation of Production Scheduling Algorithms) → ...
        Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
Prednášajúca: Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV) (Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV) → ...
        Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajúca: J. Lovíšková (Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov) → ...