Informácie o našich aktivitách

        Seminár projektu CVR 26. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: V. Baričová (BVS, a.s.) (Téma a ciele projektu "Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta" CVR), K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.) (Výskum praktických možností… → ...
        Seminár 12. 5. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Š. Dlugolinský (Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód) → ...
        Seminár 20. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne) (Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA) → ...
        Seminár 24. 2. 2015 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajú: P. Krammer (Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch) a J. Mojžiš (Pregel - nový distribuovaný výpočtový model) → ...
        Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum
Naša účasť na vývoji analyzátora MIDAS Slovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV). Umožní to prepojiť… → ...