Informácie o našich aktivitách

        Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102
Prednášajú: M. Rusko, M. Trnka, J. Pálfy (Overenie identity hovoriaceho podľa hlasu a jeho prípadné použitie v leteckých bezpečnostných systémoch) → ...
        Hodnotiaci seminár
Hodnotiaci seminár 21.3.2016 sa uskutočnil hodnotiaci seminár oddelení ÚI SAV. Seminár zorganizovala Vedecká rada a po jeho ukončení sa uskutočnilo zasadnutie vedeckej rady. Na seminári… → ...
        Výročný seminár I. oddelenia vied SAV
Výročný seminár I. oddelenia vied SAV V dňoch 16.-17. februára 2016 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnil tradičný seminár I. oddelenia vied. Seminár… → ...
        Prednáška pre žiakov BSK
Prednáška pre žiakov BSK Dňa 8.3.2016 sa uskutočnila prednáška I. Budinskej a J. Zelenku v rámci cyklu populárno-náučných prednášok odborníkov zo SAV pre školy v… → ...
        Seminár 9. 2. 2016 o 11.00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Ing. Štefan Svetský, PhD. (MTF STU Bratislava) (Towards CEHI (Computer-enhanced Human Intelligence): The principle of Computer-enhanced Human Knowledge Processing for the Automation of Cognitive… → ...