Informácie o našich aktivitách

        Seminár 11.9.2019 o 9:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: V. Rataj, M. Macák, J. Galambošová (Presné poľnohospodárstvo) → ...
        Špičková vedecká monografia 2018
Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu ocenenia Špičková vedecká monografia, ktorú mu udelilo Predsedníctvo SAV… → ...
        Projekt SAS-Most
Dňa 18.6.2019 sa v zasadačke ÚI SAV uskutočnilo druhé pracovné stretnutie riešiteľov slovensko-taiwanského projektu SAS-Most pod názvom „Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom polohy… → ...
        Pracovné stretnutie projektu SAS-Most
Výročné pracovné stretnutie riešiteľov medzinárodného slovensko-taiwanského projektu SAS-Most Dňa 18.6.2019 o 11:00 sa v zasadačke Ústavu informatiky SAV uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie riešiteľov… → ...
        Víkend so SAV
V rámci akcie "Víkend so SAV" sa mohli návštevníci zastaviť aj v stánku ÚI SAV a porozprávať sa s robotickou hlavou, alebo sa dozviedieť niečo… → ...