Informácie o našich aktivitách

        Seminár 7.11.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: P. J. Olumuyiwa (Optimal Control Analysis of Typhoid Fever Model) → ...
        Cestovateľský seminár Irán
Prednášajúca: Sepideh Hassankhani Dolatabadi (My Homeland Iran Presentation) → ...
        CSI-2019
V dňoch 1. – 3. 10. 2019 sa uskutoční seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov z Českej a Slovenskej republiky s názvom Česko-slovenská informatika… → ...
        Ex2019
V dňoch 16. 9. – 22. 11. 2019 sa už po štvrtýkrát koná celoslovenské podujatie Extrapolácie 2019, ktorého cieľom je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky,… → ...
        Česko-slovenská informatika 1.-3.10.2019
V dňoch 1. – 3. 10. 2019 sa uskutoční seminár pre stredoškolských študentov a ich učiteľov z Českej a Slovenskej republiky s názvom Česko-slovenská informatika. → ...