Informácie o našich aktivitách

        Víkend so SAV
V rámci akcie "Víkend so SAV" sa mohli návštevníci zastaviť aj v stánku ÚI SAV a porozprávať sa s robotickou hlavou, alebo sa dozviedieť niečo… → ...
        Prezentácia ÚI SAV na akcii “Víkend so SAV”
Prezentácia Ústavu informatiky na akcii "Víkend so SAV" V rámci akcie "Víkend so Slovenskou akadémiou vied" sa mohli návštevníci zastaviť aj v stánku Ústavu informatiky… → ...
        Seminár 18.6.2019 o 14:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Hung-Yin Tsai (Fabrication and Field Emission Characteristics of Carbon-Based Nano Composite Materials) → ...
        Seminár 4.6.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Peter Malík, Štefan Krištofík (Very smart sensors) → ...
        Seminár 28.5.2019 o 10:00 v zasadačke č. 102
Prednášajúci: Simone Fuscone (Language Underpinnings of Conversational Interpersonal Dynamics LUCID) → ...