Informácie o našich aktivitách

        Prijatie príspevku na konferenciu Požární Ochrana 2016 v Ostrave
Štúdia o počítačovej simulácii rýchlostného profilu prúdenia vytvoreného prúdovými ventilátormi v tuneli pomocou simulačného systému FDS zameraná na porovnanie výsledkov simulácií získaných dvomi verziami systému… → ...
        Príspevok na European Modeling & Simulation Symposium 2016 na Cypre v tlači
V dňoch 26. – 28. 9. 2016 sa bude na Cypre konať 28. medzinárodná konferencia EMSS 2016 (European Modeling & Simulation Symposium), ktorá je súčasťou… → ...
        Článok o efektívnosti paralelnej realizácie simulácie požiarov na klastri počítačov v tlači
Najnovšie výsledky výskumu o efektívnosti paralelnej realizácie počítačovej simulácie požiarov na klastri počítačov boli pripravené do tlače. Článok bude publikovaný v periodiku Journal of Physics:… → ...
        Témy pre doktorandské štúdium na ÚI SAV v odbore Aplikovaná informatika vypísané
Na webstránke FIIT STU v Bratislave boli zverejnené dve témy pre doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatika, ktoré sa týkajú počítačovej simulácie požiarov a jej… → ...
        Účasť na požiarnej skúške v Batizovciach
V dňoch 13. 1. – 14. 1. 2016 sa v experimentálnych laboratóriách spoločnosti FIRES: the Experts on Fire Safety v Batizovciach konala pod vedením doc.… → ...