Informácie o našich aktivitách

        Startup World Cup & Summit v Prahe
Mobilná aplikácia pre interaktívne čítanie rozprávok Readmio, na ktorej vývoji sa podieľali vedci z Ústavu informatiky SAV (odd. analýzy a syntézy reči), zaznamenala ďalší úspech.… → ...
        Seminár Reducing the time and complexity in the early stages of product design…
Prednášajúci: Asad Saghari (Reducing the time and complexity in the early stages of product design processes through utilizing Knowledge Discovery in Databases KDD) → ...
        Seminár GPS-based Data-Driven Modeling of Ambulance Routing & Travel Time Prediction
Prednášajúci: Shima Rahmani (GPS-based Data-Driven Modeling of Ambulance Routing & Travel Time Prediction) → ...
        Seminár Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí
Prednášajúci: Ing. Jaromír Klarák, PhD. (Senzorické systémy a ich inšpekčné aplikácie v priemyselnom prostredí) → ...
        Workshop AKMIS 2021
Application of Knowledge Methods in Information Security: The first workshop about knowledge methods in ontologies and knowledge-sharing that focus, but not exclusively, on information security.… → ...