Podpísanie dohody s univerziou v Kórei

      Comments Off on Podpísanie dohody s univerziou v Kórei

SK-RK flags

V pondelok, 15. 8 2022 zavítal na Ústav informatiky SAV, v.v.i. vzácny hosť – prezident Národnej univerzity Jeonbuk, dr. Kim Dong-Won a ďalší členovia jeho delegácie. Účelom stretnutia bolo nadviazať na predchádzajúcu návštevu dr. I. Budinskej a dr. Z. Balogha na univerzite v Jeonbuku a diskutovať o konkrétnych formách spolupráce. Členovia delegácie predstavili výskumné projekty a profil univerzity. Ide o jednu z 10 najvýznamnejích univerzít v Južnej Kórei. Univerzita sa dlhodobo venuje globálnym problémom, ako je klimatická kríza, využitie umelej inteligencie, biosenzory, nové materiály a pod. Majú rozvinutú spoluprácu s významnými pracoviskami v zahraničí, vrátane EU. Cieľom ich návštevy na Slovensku bolo posilniť spoluprácu s Európskymi krajinami.
Zástupca riaditeľa ÚI SAV, dr. L. Hluchý, stručne oboznámil prítomných s projektovými aktivitami ústavu. V diskusii sa okrem spolupráce na výskumných projektoch diskutovalo aj o možnej spolupráci pri vydávani časopisu Computing and Informatics a o možnej výmene doktorandov.
Návšteva skončila podpísaním Memoranda o porozumení (Memorandum of Understanding), v ktorom obidve strany deklarovali vôľu rozvíjať vzájomnú spoluprácu.
Konkrétne formy spolupráce budú závisieť aj od výsledkov oficiálnej delegácie SR do Soulu, ktorá sa plánuje na október 2022.

 

Signing a Memorandum of Understanding 1

Signing a Memorandum of Understanding 1