Centrum pre umelú inteligenciu

      Comments Off on Centrum pre umelú inteligenciu

Ústav informatiky SAV, ako člen Centra pre umelú inteligenciu (https://aislovakia.com/) sa zapaja do osvetovej aktivity zameranej na rozširovanie povedomia o umelej inteligencii.
Ak má naša spoločnosť mať prospech z prínosov umelej inteligencie (AI – artificial intelligence), mala by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na vek, pohlavie či dosiahnuté vzdelanie. Téma AI rezonuje čoraz viac aj na Slovensku, hovorí sa o nej veľa, ale málokto sa v nej vyzná. Považujeme preto za dôležité prinášať možnosti vzdelávania v tejto oblasti občanom Slovenskej republiky, našim zamestnancom, kolegom, klientom, rodinným príslušníkom a priateľom aby porozumeli ako AI funguje, čo s ňou môže ľudstvo dokázať a zároveň poznať jej obmedzenia.

viac info:
https://fiit-stu.webex.com/fiit-stu/j.php?MTID=m3c9372ff36f4206a8f218418017d0a87
https://youtu.be/T9C5GB3ae_w