Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

      Comments Off on Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov (PMA) blahoželá svojmu kolegovi, RNDr. Vladimírovi Britaňákovi, DrSc., k získaniu Ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii prírodné a technické vedy Literárneho fondu SR za dielo Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations.
pracovníci PMA