Návšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene

      Comments Off on Návšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene

KU LeuvenNávšteva z Katolíckej univerzity v Leuvene, Belgicko. Dňa 14.2.2019 zavíta na náš ústav skupina študentov KU Leuven pod vedením prof. dr. Krisa Aertsa. Pre delegáciu je v čase od 10:00 do 14:00 pripravený zaujímavý program, prednášky a diskusie o paralelnom programovaní pre klaudy, o účasti na projektoch v rámci 7.RP a v H2020. foto Študenti navštívia Superpočítačové centrum SAV a centrum vysokovýkonného počítania ÚI SAV. Významnou časťou programu bude aj diskusia o … →…