Inauguračná prednáška doc. M. Luckej 2.10.2018

      Comments Off on Inauguračná prednáška doc. M. Luckej 2.10.2018
Inauguračná prednáška našej bývalej spolupracovníčky (ÚTK SAV) doc. M. Luckej

Dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave oznamuje, že dňa

2. októbra 2018 o 11.00 hod.
sa v zasadačke dekana (2.06) FIIT STU v Bratislave uskutoční inauguračná prednáška

doc. RNDr. Márie Luckej, PhD. (z ÚISI FIIT STU v Bratislave)

na tému: Paralelné spracovanie údajov a jeho význam pri riešení veľkých úloh vedy a techniky
odbor: Aplikovaná informatika

Viac info