Seminár Open Access trendy

      Comments Off on Seminár Open Access trendy
Seminár Open Access trendy

Problematika verejného prístupu k vedeckým poznatkom je mimoriadne dôležitá a aktuálna. Zahŕňa v sebe niekoľko aspektov. Seminár sa bude venovať niektorým z nich. Vážna je aj z hľadiska platnej európskej legislatívy.

Piatok 21.9.2018 od 9:30 v Aule na Patronke
Prezident Directory of Open Access Journals (DOAJ) Lars Bjørnshauge prijal pozvanie riaditeľa MÚ SAV K. Nemogu na návštevu Bratislavy a vystúpenie na seminári. Dovoľujeme si Vás pozvať na tento seminár, ktorý organizuje Matematický ústav SAV, v.v.i. v spolupráci s CVTI SR a Ústrednou knižnicou SAV, v.v.i.

Program:
– Otvorenie, Karol Nemoga, riaditeľ MÚ SAV, v.v.i.
– Slovenské vedecké časopisy a OA, Karol Nemoga, 15 min
– Directory of Open Access Journals – Current Trends, Lars Bjørnshauge, prezident DOAJ, 45 min
– Jitka Dobbersteinová, CVTI a OA, 15 min
– verejné licencie Creative Commons, Andrea Doktorová, riaditeľka Ústrednej knižnice SAV, v.v.i. 15 min
– diskusia