Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku

      Comments Off on Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku

Prof. PlanderSlávnostné kolokvium Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku pri príležitosti 90. narodenín akademika Ivana Plandera v rámci celoslovenského podujatia Extrapolácie 2018 dňa 19. 9. 2018 o 12.30 hod. v Aule Slovenskej akadémie vied na Patrónke (Pozvánka, Program). Prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. je významný priekopník počítačov a informatiky na Slovensku. Je jedným zo zakladateľov Ústavu technickej kybernetiky SAV … →…