Transformácia ÚI SAV na v.v.i.

      Comments Off on Transformácia ÚI SAV na v.v.i.

OZNÁMENIE O ZMENE PRÁVNEJ FORMY
Info o zmenách na strane zamestnávateľa, ÚI SAV, ktoré nastanú od 1. 7. 2018.
V zmysle zákona č. 243/2017 Z.z. o verejných výskumných inštitúciách (ďalej len „zákon“) sa od 1. 7. 2018 mení právna forma Ústavu informatiky SAV. Ústav informatiky SAV sa rozhodnutím Predsedníctva SAV, ako zakladateľa v.v.i. a zapísaním do registra … →…