Roboty Nao

      Comments Off on Roboty Nao

Roboty Nao na Ústave informatiky SAV
video z priebehu experimentu na oddelení analýzy a syntézy reči