UI logo Ústav informatiky SAV
Slovenská gridová infraštruktúra SlovakGrid SlovakGrid

Skúsenosti a úspechy

 
avi   mp4
 
 
EGEE grid v boji proti vtáčej chrípke (Správy TA3 28.7.2006) video
Grid vo farmácii a v biomedicíne (Eurobiznis október 2007) read more
Vizualizácia hypotetickej povodne na Váhu (prezentovaná v rámci osláv 50. výročia ÚI SAV) (Správy STV 4. október 2006) video
... ďalšie informácie
 

Konferencie, školenia, informačné dni

Ústav informatiky SAV organizuje každoročne od roku 2005 medzinárodnú konferenciu Grid Computing for Complex Problems. Cieľom konferencie je informovať akademickú, vedeckú a odbornú komunitu o nových poznatkoch v oblasti gridového počítania, umožniť výmenu skúseností a podporiť prenos gridovej technológie do praxe. gridové konferencie, GCCP 2010
GCCP 2007 bola dvojdňová akcia určená predovšetkým slovenským používateľom gridov z oblasti gridového a servisne-orientovaného počítania, vysoko-výkonného distribuovaného počítania a simulácií, ako aj z oblasti využitia znalostí a sémantiky v gridovom a klastrovom počítaní. Špeciálna sekcia bola venovaná aplikáciam z oblasti životného prostredia.
Ako súčasť konferencie boli usporiadané aj školenia pre administrátorov gridových uzlov a pre používateľov middlewaru gLite. Súčasťou konferencie bola aj sprievodná akcia Slovenská gridová iniciatíva, orientovaná na vybudovanie národnej gridovej infraštruktúry pre potreby elektronickej vedy na Slovensku, s perspektívou využitia aj v iných oblastiach (školstvo, zdravotníctvo, znalostný manažment, priemysel, ...).
 
Informačný deň pre elektronické zdravotníctvo Využitie počítačového gridu vo farmácii a v biomedicíne (EGEE Industry Day Bratislava Grid for Pharmaceutical and Biomedical Challenges) sa konal 19.9.2007 v hoteli SOREA v Bratislave (počet prednášajúcich: 14, z toho 9 zo zahraničia, celkový počet účastníkov: 63).  ID  foto
Cieľom medzinárodného podujatia usporiadaného v spolupráci s konzorciom EGEE (Enabling Grids for E-sciencE - Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) bolo informovať o možnostiach využitia moderných výpočtových gridových technológií v oblasti medicíny, farmaceutického priemyslu a ďalších príbuzných oblastí a sprostredkovať prístup reprezentantov slovenského zdravotníctva ku gridovej infraštruktúre EGEE. Medzi účastníkmi podujatia boli predstavitelia farmaceutických firiem, nemocníc, lekárskych fakúlt a informatici. Odborníci z rôznych európskych krajín (Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Nemecko, UK, ČR, SR) predvádzali, aké sú výhody gridu pre firmy z oblasti farmácie a biotechnológií. Prezentované boli úspešne realizované aplikácie v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva v krajinách EÚ, ako aj aktuálne informácie o súčasnom stave eHealth na Slovensku.
 

Aplikácie, riešenia, manuály

Infraštruktúra bude slúžiť na riešenie aplikácií z rôznych oblastí. Aplikácie gridifikované za podpory ÚI SAV:
 • Životné prostredie: IMS model – Simulácia šírenia rádioaktívnych častíc v ovzduší v prípade havárie
 • Biológia: Modelovanie svalových buniek ...viac   iSGTW Image of the week: The micro-world of muscle cells
 • Fyzika vysokých energií: Skúsenosti a pokroky v slovenskom LHC Gride
 • Astrofyzika: Simulácia – Zjednotená teória formovania Kuiperovho pásu a Oortovho oblaku
 • Spracovanie obrazu: PCNN (Pulse Coupled Neural Network) model – Redukcia multi-dimenzionálneho priestoru obrazov na priestor príznakov s nižšou dimenziou
... ďalšie informácie
 
Na informačných portáloch EGEE SK a Informačný portál VVT nájdete rôzne informácie, príručky a ukážky, napr.:
 • Úvod do gridového počítania
 • Superpočítačové centrá v okolitých štátoch
 • Ako si vyskúšať grid
 • Ako sa pripojiť do VOCE
 • Animovaná ukážka vytvorenia a spustenia jednoduchej úlohy
 • Animované ukážky vyžiadania osobného certifikátu a pod.
Dokumentácia pre používateľov Slovenskej gridovej infraštruktúry SlovakGrid.
 

Aktivity v rámci Slovenskej gridovej iniciatívy

 
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 16. 9. 2009 schválila členstvo Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii EGI.eu so sídlom v Amsterdame, podľa holandského právneho poriadku, s názvom Európska gridová iniciatíva (European Grid Initiative EGI), ktorej členmi sú národné gridové iniciatívy európskych krajín.
 
Dňa 30.4.2008 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie členov riadiaceho výboru pre prípravu národného projektu Slovenská gridová infraštruktúra Slovak Grid.

Program

Dňa 21.2.2008 sa na Ústave informatiky SAV v Bratislave uskutočnilo stretnutie potenciálnych partnerov pre návrh národného projektu Slovak Grid.

Program       Úvodná prednáška       Fotky z podujatia

 

Gridové projekty na riešení ktorých sme sa podieľali

Od roku 2000 sa Ústav informatiky SAV zúčastňoval na riešení viacerých gridových projektov: 10 medzinárodných projektov, 1 projekt VEGA a 2 projekty APVV. V rokoch 1994-1997 sme sa podieľali na riešení 3 Copernicus projektov v oblasti paralelného programovania a vysoko-výkonného počítania.
 
Projekt Webstránka
SEMCO-WS - Semantic composition of Web and Grid Services (1.2.2007-31.12.2009), APVV project APVV-0391-06
INTAP - Application framework for interactive Grid applications (15.2.2007 - 31.4.2008), APVV project RPEU-0029-06
VEGA Efficient tools and mechanisms for grid computing (2006-2008) 2/6103/6
EGEE-II - EU FP6 RI (III) project: Enabling Grids for E-sciencE II (2006-2008) RI-031688 [call FP6-2005-Infrastructures-7, RI] EGEE-II
EGEE - EU FP6 RI (III) project: Enabling Grids for E-sciencE (2004-2006) INFSO-RI-508833 [call FP6-2002-Infrastructures-2, RI] EGEE
DEGREE - EU FP6 SSA IST project: Dissemination and Exploitation GRids in Earth sciencE (2006-2008) FP6-034619 [call IST-2005-5.2.5.4, SSA] DEGREE
int.eu.grid - EU FP6 RI (III) project: Interactive European Grid (2006-2008) RI-031857 [call FP6-2005-Infrastructures-7, RI] int.eu.grid
INTAS - Data Fusion Grid Infrastructure. INTAS 06-1000024-9154. (1.1.2007-31.12.2008)
K-Wf Grid - EU FP6 RTD IST project: Knowledge-based Workflow System for Grid Applications (2004-2007) FP6-511385 [call IST-2002-2.3.2.8, STREP] K-Wf Grid
MEDIGRID - EU FP6 RTD SustDev project: Mediterranean Grid of Multi-Risk Data and Models (2004-2006) GOCE-CT-2003-004044 [call FP6-2003-Global-2, STREP] MEDIGRID
NATO project: Flood Forecasting on Grid Infrastructures (2004-2006) EST.EAP.CLG 981032
CROSSGRID - EU FP5 IST RTD project: Development of Grid Environment for Interactive Applications (2002-05) IST-2001-32243 CROSSGRID
ANFAS - EU FP5 IST RTD project: datA fusioN for Flood Analysis and decision Support (2000-03) IST-1999-11676 ANFAS
Copernicus project SEIHPC - Stimulation of European Industry through High Performance Computing (1994-1997) SEIHPC
Copernicus project HPCTI - High Performance Computing Tools for Industry (1994-1997) HPCTI
Copernicus project SEPP - Software Engineering for Parallel Processing (1994-1997) SEPP
 
EGEE ANFAS Crossgrid Medigrid DEGREE int-eu-grid kwfgrid