© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

ZVEREJŇOVANIE zmlúv, faktúr a objednávok

 
 
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám