© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

Ústavné semináre 2016

Seminár k obhajobe dizertačnej práce 24. 6. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 456
 • Mgr. Ján Mojžiš: Vizualizácia, navigácia a objavovanie vzťahov v grafoch
 
Seminár 7. 6. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102
 • Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Samočinná rekonfigurácia pamäti RAM (abstrakt)
 
Seminár 30. 5. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102
 • Ing. Juraj Pristach (externý doktorand ÚI SAV – I.Budinská): Platforma pre integráciu Smart zariadení v rámci inteligentného domu (abstrakt)
 
Seminár 10. 5. 2016 o 10.00 v zasadačke č. 102
 • M. Rusko, M. Trnka, R. Sabo: Identifikácia stresu podľa hlasu hovoriaceho
 
Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102
 • M. Rusko, M. Trnka, J. Pálfy: Overenie identity hovoriaceho podľa hlasu a jeho prípadné použitie v leteckých bezpečnostných systémoch (abstrakt)
 
Seminár 9. 2. 2016 o 11.00 v zasadačke č. 102
 • Ing. Štefan Svetský, PhD. (MTF STU Bratislava): Towards CEHI (Computer-enhanced Human Intelligence): The principle of Computer-enhanced Human Knowledge Processing for the Automation of Cognitive Processes
 

Ústavné semináre 2015

Doktorandský seminár pred dizertačnou skúškou 8. 12. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
 • O. Kachman: Efektívne reprogramovanie nízkopríkonových vnorených zariadení
 • J. Maťo: Personalizované riadenie inteligentného priestoru
 
Seminár 30. 11. 2015 o 13.30 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
 • Prof. Vladimir Monov (BAV): Program implementation of Production Scheduling Algorithms
 
Seminár 26. 11. 2015 o 14.00 v zasadačke č. 102 (v rámci medziakademickej dohody medzi SAV a BAV)
 • Prof. Katia Zheleva Vutova (BAV): Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu elektrónov 20,30 a 40keV (abstrakt)
 
Seminár 19. 11. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
 • J. Lovíšková: Riešenie 3-SAT problému použitím genetických algoritmov (abstrakt)
 
Seminár 10. 11. 2015; 9:30 v zasadačke č. 102
 • Dr. Alexandre Riazanov (CTO, IPSNP Computing Inc, and Senior Research Scientist, University of New Brunswick, Canada): Comprehensive Self-service Life Science Data Federation with Semantic Software Components -- SADI semantic Web services, HYDRA and new research opportunities
 
Seminár 29. 10. 2015 o 9:30 v zasadačke č. 102
 • M. Bobák: Používanie LATEX-u (Témy a prihlásenie najneskôr do 23.10.2015)
 
Seminár 27. 10. 2015; 14:00 v zasadačke č. 102 (v rámci riešenia projektu APVV SK-FR-2013-0032)
 • Prof. Dr. Karol Hricovini (Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces, Université Cergy-Pontoise, Francúzsko): 2D Electron Gas for Spintronics Applications
 
Seminár 13. 10. 2015 o 9.30 v zasadačke č. 102
 • P. Nemec: Nanostructured surfaces of metal oxides for gas sensors (abstrakt)
 
Doktorandský seminár (za účasti členov Spoločnej odborovej komisie STU pre odbor Aplikovaná informatika) 12. 8. 2015; 10:30
 • Roman Krakovský (školiteľ: Prof. I. Mokriš): Spracovanie informačných zdrojov v multidimenzionálnom priestore dát pomocou projektívnej ART neurónovej siete
 
Seminár 16. 6. 2015; 9:30
 • Yancho Todorov (Ústav informačných a komunikačných technológií BAV, Sofia): Neo-fuzzy neural networks for system modeling, identification and predictive control
 
Seminár/workshop 9. 6. 2015; 9:30
 • J. Zelenka: Používanie systému MATLAB na klastri v CVTI
 
Seminár 26. 5. 2015; 9:30
 • V. Baričová (BVS, a.s.): Téma a ciele projektu "Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta" (CVR)
 • K. Tóthová (DHI Slovakia, s.r.o.): Výskum praktických možností aplikovania matematického modelu pre potreby prevádzky vodovodného systému
 • E. Pajorová: Vizualizácia vo vodnom hospodárstve
 • M. Dobrucký: Portálový prístup pre hydraulické simulácie
 • V. Šipková: Simulovanie technicko-hydraulických javov vo vodovodnej sieti veľkého mesta
 • P. Krammer: Dolovanie v hydrologických dátach
 
Seminár 12. 5. 2015; 9:30
 • Š. Dlugolinský: Kombinácia NER (Named Entity Recognition) metód
 
Seminár 20. 3. 2015; 9:00
 • Roland Dobai (Ústav počítačových systémov Fakulty informačných technológií, Vysoké učení technické v Brne): Evolučný návrh obvodov, rekonfigurovateľné architektúry na báze FPGA
 
Seminár 24. 2. 2015; 14:00
 • P. Krammer: Regresná transformačná technika pre dolovanie v údajoch
 • J. Mojžiš: Pregel - nový distribuovaný výpočtový model
 

Ústavné semináre 2014

Seminár 27. 11. 2014; 9:30
 • L. Valášek: Počítačová simulácia priebehu požiaru a analýza ich dôsledkov - aktuálny stav dizertačného výskumu
 • M. Bobák: Optimalizácia výkonu aplikácií v multi-cloudovom prostredí
 
Seminár 8. 10. 2014; 14:00
 • I. Budinská, T. Kasanický, J. Zelenka, P. Kurdel, J. Sebestyénová: Metódy koordinácie a kooperácie mobilných agentov s využitím metód inšpirovaných prírodou (prezentované výsledky projektu APVV 0261-10, BioMRCS)
 
Seminár 11. 6. 2014; 9:30
 • P. Malík: Hardvérová architektúra predspracovania obrazového toku na sledovanie pohybu implementovaná v FPGA
 
Seminár 8. 4. 2014; 9:30
 • J. Pálfy: Analýza dysfluencií výpočtovou inteligenciou
 • P. Krammer: Metódy strojového učenia pre dolovanie v údajoch
 
Seminár 11. 3. 2014; 9:30
 • V. Britaňák: Nový efektívny algoritmus pre konverziu frekvenčných koeficientov v Dolby Digital (Plus) AC-3 audio kódovacích štandartoch
 
Seminár 18. 2. 2014; 9:30
 • J. Mojžiš: SRelation: a method for relations management and navigation in big graph of linked data
 
Seminár 13. 1. 2014; 13:30
 • Seminár o najlepších výsledkoch za rok 2013
   Ústavné semináre - archív