UI logo Ústav
informatiky
 

Oddelenie analýzy a syntézy reči

 English version
 
 

Vedúci:  Ing. Milan Rusko

Oblasť výskumu:

a) teoretická časť

Trénovateľné (samoučiace sa) automatizované systémy spracovania reči

  • Rozpoznávanie reči v slovenčine (automatizované systémové rozhranie schopné porozumieť ľudskej reči)
  • Syntéza reči v slovenčine;   staršia verzia
  • Rozpoznanie a verifikácia hovoriaceho (hlasu) 

b) aplikačná časť

  • Tvorba rozpoznávačov reči pre aplikácie v telekomunikáciách, robotike, medicíne, bankovníctve atď. Návrh moderných rozpoznávacích systémov si vyžaduje zostavovanie trénovacích rečových databáz. Rozpoznávače môžu byť časťou systémov automatizovaného prekladu (strojový preklad) a tiež vstupným rozhraním pre telefonické služby na diaľku riadené hlasom.
  • Vývoj systémov rečovej syntézy s vyšším stupňom prirodzenosti, dosiahnutie kompatibility s najpoužívanejšími operačnými systémami (Windows, Linux, Unix) a tiež s Javou. Vývoj systémov pre invalidov a nevidiacich. Zostavovanie špeciálnych trénovacích databáz pre moderné dátovo riadené (data-driven)  systémy rečovej syntézy vyššej úrovne.

c) ďalšie oblasti výskumu

fonetický výskum - SAMPA (Speech Assesment Methods Phonetic Alphabet)  v slovenčine

rečová a hudobná akustika


Kontakt

Telefón
+421 2 59411101
FAX
+421 2 54776045
Poštová adresa
Dubravská cesta 9, Bratislava
Elektronická pošta
Všeobecné informácie: utrrrusk@savba.sk
Webmaster: trnka@savba.sk