© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

REGISTER PONÚK

 
 
Prístup na register ponukového konania - v zmysle usmernenia MF SR k aplikácii novely zákona o správe majetku štátu: ponuky prebytočného (predaje) a dočasne prebytočného (prenájmy) hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu