ODDELENIE VÝVOJA A REALIZÁCIE

  Tel.:  (02)  5941 1113  

Fax:  (02)  5477 1004

   

Aktivity oddelenia

Oddelenie vývoja a realizácie je zamerané na vývoj prototypov a malosériovú výrobu viacvrstvových dosiek plošných spojov (DPS). Súčasne vyrába aj jednostranné a dvojstranné DPS s prekovenými dierami.
V návrhu DPS sa používajú moderné programové systémy EAGLE Professional a Mentor Graphics PCB Station.
Pre výrobu DPS je možné dodať podklady, vytvorené v rôznych medzinárodných normách, napríklad v jazyku EXCELLON vŕtacie súbory pre CNC vŕtačku, vo formáte GERBER súbory pre počítačovo riadený generátor obrazcov (fotoploter).
Pre výrobu DPS sa v laboratóriach oddelenia používajú moderné technologické procesy a zariadenia, orientované na malokapacitnú výrobu:

- trojvretenová CNC vŕtačka

- linka pre chemické a galvanické pokovovanie (s ručnou obsluhou)

- čistiace a leštiace brúsky

- laminátor suchého fotorezistu

- vákuový laminátor suchej nespájkovacej masky

- dvojzložková tekutá nespájkovacia maska

- expozičné zariadenie

- vyvolávacia, leptacia a stripovacia linka

- automatické sušiarne

 

- lis na viacvrstvové DPS

- zariadenie na elektrolytické zlatenie

- pretavovanie cínu horúcim vzduchom (HAL)  

- orezávanie DPS optickými nožnicami alebo jednovretenovou počítačovo riadenou frézou

Ekologickú nezávadnosť prevádzky zabezpečuje neutralizačná a zneškodňovacia stanica odpadových vôd.

Základné technické parametre  

Maximálne rozmery výslednej DPS: 400 x 400 mm
Štandardná hrúbka DPS (do počtu vrstiev  8): 1,5 mm  
Základný materiál: FR-4  
Hrúbka medených vrstiev: 18 alebo 35 um  (na požiadanie aj: 70, 9, 5 um)
Minimálny priemer vŕtania: 0,5 mm (za príplatok aj 0,3 mm)  

 

Základné ceny  

Jednostranná DPS 2.7  EUR/dm2
Dvojstranná DPS 7.3  EUR/dm2
4-vrstvová DPS 14.3  EUR/dm2
6-vrstvová DPS 17.8  EUR/dm2
8-vrstvová DPS 22.0  EUR/dm2

Podrobnejšie údaje - ceny návrhu DPS a prípravy technologických podkladov, ceny za doplnkové technologické operácie (nespájkovacia maska, HAL, zlátenie, frézovanie, popis súčiastok), poskytované zľavy a príplatkové služby obsahuje kompletný cenník.

.  

Kontaktní pracovníci

Vedúci oddelenia: Ivan Bešina  , tel.: (02) 5941 1113