Oddelenie paralelného a distribuovaného spracovania informácií
Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied