© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 
 
Profil VO
 

Zákazky s nízkou hodnotou

 
 

Podprahové zákazky

  Expertízy pre zhotovenie simulátora rušivých elektromagnetických polí     Vestník
 
  Zateplenie vedľajšej budovy Ústavu informatiky SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava)
 
 

Podlimitné zákazky

 
 

Nadlimitné zákazky