© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 

INTRANET

 
 
 

Stále poradné orgány riaditeľa ÚI SAV

 

Zápisnice, formuláre a normy (len pre zamestnancov ÚI SAV)


 
 
  Dôležité zákony a všeobecne záväzné predpisy
  Dokumenty Predsedníctva SAV
 
  Zápis z rokovania I. odd. vied SAV v Smoleniciach (19.2.2015)
 
  SAV 2020 Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied
 
  Etický kódex SAV
 
  Smernica predsedu Slovenskej akadémie vied o vnútornom systéme prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 
 
 
 
 
 

Informácie pre zamestnancov a pre členov odborovej organizácie:


   chata Vyhne  
 
   ZO UI
     (Chata Vyhne
     Rekreačné zariadenia SAV
     Kolektívna zmluva
     Vyššia kolektívna zmluva
     Odborová organizácia
     Rozpočty
     Príspevky
     Požičiavanie
     a ďalšie informácie)

   BOZP