© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 

1953   Založenie Slovenskej akadémie vied
1956   vznik Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky
1966   transformácia Laboratória na Ústav technickej kybernetiky
1991   UTK rozdelené na tri ústavy:

  • Ústav počítačových systémov UPS
  • Ústav teórie riadenia a robotiky UTRR
  • Ústav automatizácie a komunikácie

1994   Ústav automatizácie a komunikácie bol pripojený k UTRR
1999   transformácia Ústavu počítačových systémov na Ústav informatiky
2001   UTRR pripojený k Ústavu informatiky