© Ústav informatiky SAV
Posledná zmena:
24.6.2016
Ústav informatiky SAV  English version
 
 
 
 
Aktuálne info na novej webstránke
Actual info on new webpage
 

Konferencie a sympóziá organizované ústavom

20.-22. apríla, 2016 19th Design and diagnostics of electronic circuits and systems - DDECS 2016 Košice
3.-5. september, 2014 23rd International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD'2014 Smolenice
24. - 26. október, 2011 7th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems - GCCP2011 ÚI SAV, Bratislava
11.-12. november, 2010 5th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies - WIKT 2010 ÚI SAV, Bratislava
8.-10. november, 2010 6th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems - GCCP2010 ÚI SAV, Bratislava
26.-28. október, 2009 5th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems - GCCP2009 ÚI SAV, Bratislava
27.-29. október, 2008 4th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems - GCCP2008 ÚI SAV, Bratislava
16.-18. apríl, 2008 11th IEEE Int. Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - DDECS 2008 ÚI SAV, Bratislava
19. september, 2007 EGEE Informačný deň pre zdravotníctvo ÚI SAV, Bratislava
22.-24. október, 2007 3rd International Workshop on Grid Computing for Complex Problems - GCCP2007 ÚI SAV, Bratislava
28.-29. november, 2006 1st Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies WIKT 2006 ÚI SAV, Bratislava
27.-29. november, 2006 2nd International Workshop on Grid Computing for Complex Problems - GCCP2006 ÚI SAV, Bratislava
16.-18. október, 2006 Environmental Applications and Distributed Computing EADC 2006 ÚI SAV, Bratislava
4.-6. október, 2006 ACOUSTICS High Tatras 06 hotel Patria Štrbské Pleso
18.-20. september, 2006 Počítačové architektúry & diagnostika 2006 hotel Podjavorník Papradno
29. november - 1. december, 2005 Grid Computing for Complex Problems GCCP'2005 ÚI SAV, Bratislava
20.-24. september, 2004 SoC'04
International Summer School on SoC design, testing and application
Kongresové centrum SAV, Smolenice
20.-22. október, 2003 11th ERCIM Environmental Modelling Group Workshop on Advanced Technology for Environmental Modelling Smolenice
18.-21. apríl, 2004 7th IEEE Int. Workshop on DDECS'2004
Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Stará Lesná
19.-24. september, 2002 Thin Organic Films 2002 Smolenice
7. apríl, 2000 2nd VILAB User Forum 2000 Smolenice
4.-7. apríla, 2000
3rd International Workshop DDECS'2000:
Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Smolenice